Projekt – Rekonstrukcija postojećeg hotela i izgradnja dodatnih sadržaja

Naziv projekta:
Rekonstrukcija postojećeg hotela i izgradnja dodatnih sadržaja

Naziv korisnika:
Medora hoteli i ljetovališta d.d.

Ukupna vrijednost projekta:
97.437.500,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
76.890.000,00 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva:
10.000.000,00 HRK

Projekt je sufinanciran iz:
Europski fond za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta:
04. veljače 2016. – 04. veljače 2017.

Opći cilj projekta:
Doprinijeti povećanju konkurentnosti sektora turizma u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj projekta:
Modernizacija smještajno-ugostiteljskih kapaciteta postojećeg hotela 2* i izgradnja dodatnih sadržaja, uz podizanje kategorije hotela na 4*.

Kratki opis projekta:
Projektom je predviđena rekonstrukcija i opremanje postojeće zgrade hotela kapaciteta 181 smještajna jedinica (425 kreveta), te izgradnja dodatnih sadržaja (dva vanjska grijana bazena, wellness, fitness, dječja igraonica sa vanjskim igralištem te kongresna dvorana).

Očekivani rezultati i učinci projekta u trećoj godini nakon završetka projekta:
Povećan broj noćenja u obnovljenom hotelu za 32%.
Dostignuta godišnja popunjenost smještajnih kapaciteta u obnovljenom hotelu od 39,9%.
Kreirano 18 novih radnih mjesta u obnovljenom hotelu.
Turistička sezona obnovljenog hotela produljena na 7 mjeseci.
Povećani prihodi poduzeća od prodaje u turizmu za 70%.

Više informacija o samoj provedbi projekta u društvu Medora hoteli i ljetovališta d.d. zainteresirani mogu dobiti na web stranici korisnika www.medorahotels.com, pisanim putem na adresi Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora ili na broju telefona 021 601 700. Kontakt osoba gđa Martina Pehar.

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Medora hoteli i ljetovališta d.d.

EU

Naziv projekta: Rekonstrukcija postojećeg hotela i izgradnja dodatnih sadržaja